Duurzaamheid.

BMW als leider in de automotive.

Duurzaamheid is een thema waarop BMW Group niet bezuinigd. Met een volledig nieuwe strategie, die niet alleen verder gaat dan zijn directe invloed, maar ook het thema duurzaamheid naar een volledig nieuw niveau tilt, gaat BMW Group de toekomst in.

Dow Jones Sustainability Indices.

Al lange tijd worden er belangrijke eisen gesteld aan de eco­logische balans van onze voertuigen – van het gebruik van materialen tot het energieverbruik en recycling. Het is daar­om niet verwonderlijk dat BMW Group al sinds de oprichting van de Dow Jones Sustainability Indices in 1995, constant de lijst aanvoert en wordt gezien als de ‘Industry Leader’ in de categorie Automobiles.

 

Om ook in de toekomst ‘Industry Leader’ te blijven en klimaatverandering tegen te gaan, zijn er belangrijke doel­stellingen opgesteld. Zo wordt er tot 2030, 40 miljoen ton CO2 gereduceerd en zal BMW Group in 2050 volledig CO2 neutraal zijn.

BMW iX Wit zijkant

Dow Jones Sustainability IndexDoelstellingen realiseren.

Hoe zorgt BMW Group voor een reductie van 40 miljoen ton CO2 in 2030?

BMW Group is het eerste automerk dat stuurt op duurzaamheid gedurende de gehéle levensduur van de auto.

In de levenscyclus kent BMW Group vier fases toe: toelevering, productie, gebruik en circulariteit.

Fase 1.

Toelevering.

Om tijdens de toeleveringsfase de CO2 uitstoot per voertuig te reduceren met 20%, is het belangrijk dat niet alleen BMW Group duurzaam te werk gaat, maar ook de 12.000 leveranciers. Daarom werkt BMW Group samen met zijn leveranciers aan de meest duurzame supply chain in de industrie waarbij de impact verder gaat dan alleen BMW.

 

BMW Group eist van zijn batterijcelfa­brikanten dat er voor de productie van batterijen uitsluitend groene stroom wordt gebruikt. Deze eis alleen al zorgt in 2030 voor een CO2-besparing ter grootte van de jaarlijkse uitstoot van de stad München.

 

Bovendien is er een deal gesloten met Emirates Global Aluminium voor de levering van 43.000 ton aluminium in 2021. Dit aluminium wordt geproduceerd met zonne-energie en dekt bijna de helft van de jaarlijkse behoefte van de lichtme­taalgieterij in fabriek Landshut. Tot 2030 wordt hiermee +/- 2,5 miljoen ton CO2 bespaard.

slide

Fase 2.

Productie.

In de komende 10 jaar gaat BMW Group 80% minder CO2 uitstoten bij de productie van voertuigen. Sinds 2017 komt de energie van BMW Group fabrieken in Europa van hernieuwbare bronnen. Vanaf 2021 beschikken alle 31 BMW Group fabrieken wereldwijd over ingekochte hernieuwbare stroom en worden alle BMW modellen CO2-neutraal geas­sembleerd.

 

De resterende CO2-emissie van de productie wereldwijd wordt gecompenseerd met de juiste, hoogwaardige cer­tificaten, die gefaseerd worden afgebouwd. Met als doel: 100% groene energie. Verder wordt er veel geïnvesteerd in energie-efficiëntie. Digitalisering speelt daarbij een grote rol. Denk aan voorspellend onderhoud van robots en door data-analyses voor efficiëntere productie.

 

BMW iX Wit achterkant fabriek productielijn

Fase 3.

Gebruik.

De gemiddelde uitstoot met 40% per gereden kilometer verlagen, een flinke CO2-reductie in de gebruiksfase. Hoe? Door vol in te zetten op elektrificatie.

 

Minstens 50% van de wereldwijde BMW Group verkoop is in 2030 volledig elektrisch. De komende 10 jaar brengt BMW Group +/- 10 miljoen volledig elektrische voertuigen op de weg. Het gaat snel, eind 2021 zijn er vijf volledig elektrische modellen in het assortiment en in 2023 wordt het aanbod uitgebreid naar 13 volledig elektrische modellen.

 

Een andere zeer verantwoorde keuze, zijn de plug-in hybrides. Innovatieve technologieën zorgen voor zo weinig mogelijk uitstoot. Zo worden steden uitgerust met eDrive zones waar BMW plug-in hybrides automatisch overschakelen op de elektrische rijmodus.

 

De Brandstofmotoren van BMW Group behoren tot de schoonste en zuinigste motoren dankzij Efficiënt Dynamics. Mede daarom kwam de BMW Group vloot-CO2-Uitstoot ruim onder de EU doelstellingen.

slide

Fase 4.

Circulariteit.

Naast de reductie van CO2 in de supply chain kijkt BMW Group ook naar circulair materiaalgebruik. Materiaalkeuze, samenstelling, ontwerp, productie en recycling van batte­rijcellen zijn belangrijke onderwerpen voor een duurzame materiaalkringloop tijdens de creatie hiervan.

 

Het kobalt en lithium wordt door BMW Group zelf ingekocht met als doel het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de mijnen. Hiervoor wordt er samengewerkt met BASF en Samsung in het ‘Cobalt for Development’ project.

 

Elke BMW hoogvoltage-accu wordt wereldwijd ingenomen door BMW Group, deze accu’s worden ingezet in BMW fa­brieken, bijvoorbeeld in Leipzig, voor opslag van energie. Als de accu niet meer werkt wordt deze gerecycled, schaarse grondstoffen uit de accu worden hergebruikt voor de produc­tie van nieuwe accu’s.

 

Door op grote schaal te hergebruiken, wil BMW Group het gebruik van ‘Virgin Materials’ reduceren en transparantie in recycling creëren.

circulatie

Onze elektrische modellen.

BMW i3

Ontdek meer

BMW iX3

Ontdek meer

BMW i4

Ontdek meer

BMW iX

Ontdek meer
MINI
Ekris MINI

Ekris MINI

Ontdek alles over MINI.