WLTP

Wat betekent het voor uw bedrijf?

Per september 2017 is er een nieuwe testcyclus geïntroduceerd, voor het bepalen van het brandstofverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot. De nieuwe cyclus heet WLTP (World wide harmonized light vehicle testing procedure) en is de opvolger van de huidige NEDCcyclus. Wat betekent dit precies voor uw wagenpark? Ekris legt het uit.


Al meer dan 25 jaar worden brandstofverbruik, CO2-emissie en de emissie van andere schadelijke stoffen volgens de wettelijk voorgeschreven NEDC (New European Driving Cycle) gemeten. Deze waarden maken weliswaar een goede algemene vergelijking mogelijk van het verbruik en de emissie van een auto ten opzichte van zijn concurrenten, maar de officiële testprocedure houdt te weinig rekening met een realistisch, dagelijks gebruikspatroon. Mede daarom is WLTP in het leven geroepen. 

 

Deze nieuwe manier van het meten van uitstoot is eerlijker voor de eindgebruiker, maar heeft grote gevolgen op de kerncijfers waar u als wagenparkbeheerder mee te maken heeft. In onderstaand document leggen wij precies uit wat er precies gaat gebeuren in 2018 en hoe u hierop kunt inspelen. 

 

Download document