Nieuwsitem

Werknemer rijdt goedkoop elektrisch via fiscaal handigheidje

De casus is als volgt:

Werknemer:

€3.500 brutoloon wordt €3.044 brutoloon. Dat levert de werknemer netto €256 minder aan loon op. Maar de €466 voor het leasecontract hoeft niet meer door de werknemer betaald te worden. Dat betaalt immers de werkgever. Het leasecontract kost de werknemer daarom nog maar €256 netto: een voordeel van €210. De werknemer levert hier wel zaken voor in: bij ontslag of ziekte een lagere ww-uitkering of wia-uitkering, omdat het loon is gedaald.

 

Werkgever:

De werkgever betaalt een brutoloon van €3.044 in plaats van €3.500 en geeft een vergoeding van €466 voor de totale autokosten. De winst voor de werkgever zit hem in de werkgeverslasten: minder pensioenpremies, minder premie-afdracht voor de ww en wia. Zie voor meer zaken over werkgeverslasten-uitleg hier en om concrete getallen te noemen, moeten we kijken naar de bijtelling.

 

Bijtelling:

Over de cataloguswaarde van de auto moet de werknemer 4% bijtellen. Stel dat de auto €30k kost, dan is de bijtelling €1.200 per jaar, dus €100 per maand. Dit zorgt voor een verhoging van het brutoloon van de werknemer. Die komt dan op €3.144 per maand. Met als voordeel voor de werknemer weer een hoger loon waarover eventueel ww en de wia uitgekeerd worden. Over die €100 moet de werknemer wel belasting betalen: bij een belastingtarief van 42% is dat €42. De werkgever compenseert de werknemer voor het extra bedrag aan belasting. Dat is voor de werkgever gratis, want die hoeft geen werkgeverslasten te betalen over €3.500-€3.144=€366. De besparing aan werkgeverslasten over die €366 is ongeveer die €42 (zelf na te rekenen via berekenhet/kan een paar tientjes per maand schelen/hangt af van compensatie vakantiegeld).

 

Conclusie:

Werknemers en werkgevers hebben hier elke dag mee te maken: Er wordt de keuze voorgelegd om te kiezen voor die baan met auto en iets lager salaris of andersom. Het is belangrijk om de nadelige punten voor de werknemer te belichten, zoals het pensioen dat niet in het artikel zichtbaar is. 

 

Meer weten?

Ontvangt u graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

Contact opnemen

 

Fiscale aanvulling Jan Rolleman:

  1. 1.       Fiscaal is de kern van het verhaal dat er belast bruto loon in geld wordt omgeruild voor belast bruto loon in natura (nl. de autokostenvergoeding).
  2. 2.       Fiscaal is dat voordelig als die andere vorm van loon fiscaal gunstiger belast is dan het loon in geld.
  3. 3.       De vergoeding van de volledige autokosten (incl. brandstof / elektriciteitskosten) wordt fiscaal gezien als het verstrekken van een auto van de zaak. Het gevolg is dat dit wordt gewaardeerd tegen het autokostenforfait (de “bijtelling”). Dat pakt voordelig uit als de bijtelling maar 4% is, zoals bij een elektrische auto het geval is.
  4. 4.       De fiscus zou echter wel kunnen stellen dat de bijtelling hóger moet worden vastgesteld dan de standaard 22% of 4%. Daar is een wettelijke basis voor, omdat in de wet staat dat de bijtelling “ten minste” 22% is (resp. met korting voor nulemissie 4%). Daarvoor zou de fiscus dan moeten aantonen dat er ‘excessief veel privégebruik’ is. In de situaties waarin een werknemer geen auto van de zaak krijgt en hij via deze route de kosten van een privé(lease)auto omzet in een autokostenvergoeding via de werkgever, zou daar mogelijk sprake van kunnen zijn. Het is dan belangrijk dat er goed naar de mate van zakelijk gebruik gekeken wordt. Voorafgaande afstemming met de belastingdienst is dan aan te raden.

 

Bron: Berentsen, L. (2018). Werknemer rijdt goedkoop elektrisch via fiscaal handigheidje. Financieel Dagblad.