PRIVACY POLICY

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online diensten die vallen onder Ekris Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen. 

Respect voor de privacy van onze klanten en prospects en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als onze plicht.

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel
Ons doel is om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Om u gerichte en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij zorgen er uiteraard voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat Ekris Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is.

Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en gebruikersnaam.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring maken wij gebruik van de definitie ‘betrokkene’. Een betrokkene is eenieder van wie Ekris Holding B.V. en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verwerkt.

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?
Graag communiceren wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Onder de paragraaf ‘Bewaartermijn persoonsgegevens’ hebben wij een onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën waarbinnen wij gegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die hieronder vermeld staan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn - afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt -, hebben wij onder andere de volgende persoonsgegevens nodig.

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam en wachtwoord klantenportal
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Hobby- en lifestylevoorkeuren
 • Autogegevens (oa. kenteken, chassisnummer)

Externe diensten
Vanuit onze dealercontracten zijn wij verplicht bepaalde data met de importeur en/of autofabrikant te delen. Dit gebeurt om bijvoorbeeld terugroepacties te kunnen uitvoeren. En verder voor het uitvoeren van enquêtes over producten en diensten die zijn ontwikkeld door BMW en t.b.v. de uitgifte van de BMW- of MINI-Servicecard. In het eerste contact zal BMW Group Nederland u nadere informatie geven over deze verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners, voor bijvoorbeeld  marketingactiviteiten of de financiële afhandeling van betalingen waarvoor wij een betaalprovider gebruiken. Tevens kunnen uw gegevens beschikbaar gesteld worden aan verbonden bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten. Uiteraard maken wij met deze partijen duidelijke afspraken over de zorgvuldige omgang met uw Persoonsgegevens. De betreffende persoonsgegevens worden alleen maar gebruikt voor het uitvoeren van de betreffende dienst.

Indien u een laadpaal en daaraan gerelateerde diensten afneemt, delen wij uw persoonsgegevens met onze externe energieleverancier Eneco eMobility om de aan de laadpaal gerelateerde energiediensten te kunnen leveren. Wij verstrekken deze persoonsgegevens aan Eneco eMobility op basis van het gerechtvaardigd belang.

Informatie verzameling tijdens APK
Tijdens de APK van uw auto worden gegevens over brandstof- of elektriciteitsverbruik en het Voertuigidentificatienummer (VIN) uitgelezen. Deze gegevens worden gedeeld met het RDW en het Europees Milieuagentschap (EEA) om het werkelijke verbruik van je voertuig te monitoren en te vergelijken met eerdere goedkeuringsdata. Dit helpt om de prestaties over de levensduur van het voertuig te volgen. De gegevens worden 15 jaar verzameld en 20 jaar bewaard door het EEA, met uitzondering van de VIN's, die 20 jaar bewaard worden vanaf de upload.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierbij onderscheiden wij twee groepen:

 • Groep A – actieve klanten

Dit zijn de klanten die binnen de termijn van 48 maanden na een aankoop of servicebezoek vallen. De termijn van 48 maanden komt voort uit de gemiddelde gebruiksduur van een voertuig alsmede de verplichte APK die uitgevoerd moet worden.

 • Groep B – niet-actieve klanten

Dit zijn de klanten die op basis van grondslag toestemming ondubbelzinnig toestemming hebben gegeven voor de ontvangst van specifieke product- en/of diensteninformatie.

Voor de overige niet actieve klanten is enkel de wettelijke bewaartermijn van toepassing (84 maanden). Deze groep zal niet meer benaderd worden.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens zeven jaar te bewaren. Verkregen prospectgegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor de gegevens zijn afgegeven en bewaren wij niet langer dan 18 maanden.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Ekris Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Ekris Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is. Wij hebben afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens als die bij een externe partij worden verwerkt. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

 Welk rechten heeft u als betrokkene?
Als betrokkene heeft u een aantal rechten waar u een beroep op kunt doen. Dit zijn o.a. de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  Als betrokkene mag u de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.
   
 • Recht op correctie en verwijderen
  Als betrokkene mag u ons vragen verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
   
 • Recht op beperking van de verwerking
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken als bijvoorbeeld blijkt dat Ekris Holding B.V. en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen onjuiste informatie gebruikt. Deze gegevens mogen dan niet meer gebruikt worden zolang niet gecontroleerd is of de gegevens wel kloppen.
   
 • Recht op vergetelheid
  In bepaalde gevallen kunt u als betrokkene vragen persoonsgegevens te wissen.
   
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  U mag als betrokkene bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
   
 • Recht op dataportabiliteit
  U mag ons als betrokkene verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij die een soortgelijke dienst levert

Om uw persoonsgegevens zo inzichtelijk mogelijk te maken, hebben al onze klanten toegang tot het klantenportal van één of meerdere van de aan Ekris Holding B.V. gelieerde ondernemingen. In dit klantenportal kunt u, mits in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, uw gegevens inzien, aanpassen, en in bepaalde gevallen wissen. Tevens kunt u in het klantenportal uw communicatievoorkeuren aanpassen. Wilt u uw rechten anders uitoefenen dan via het klantenportal dan kunt u via onderstaand e-mailadres contact opnemen met ons.

Contact

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: privacy@ekris.nl

Indien u klachten heeft kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze privacyverklaring (V2) voldoet aan de normen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en is op 7-5-2018 opgesteld. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.