BMW-i4-wit-zijkant-opladen-snellader-mobiel
BMW-i4-wit-zijkant-opladen-snellader-mobiel

DUURZAAMHEID.

BMW als leider in de automotive.

STRATEGISCHE AANPAK.

VOL VOOR DUURZAAM.

Duurzaamheid is een thema waarop BMW Group niet bezuinigd. Sterker nog, duurzaamheid is stevig in de ondernemingsstrategie verankerd. Het doel is een totaalaanpak op drie fronten voor de gehele waardeketen: ecologisch, sociaal, economisch en met de focus op recycling. Met een volledig nieuwe strategie, die niet alleen verder gaat dan zijn directe invloed, maar ook het thema duurzaamheid naar een volledig nieuw niveau tilt, gaat BMW Group de toekomst in.

BMW-Interieur-Cockpit-polder-windmolens-teaser-overzichtspagina

WAT DOEN WIJ?

DUURZAAMHEID BIJ EKRIS.

Net als bij de BMW Group staat ook bij Ekris duurzaamheid hoog in het vaandel. Op lokaal vlak proberen wij ons steentje bij te dragen voor een betere toekomst voor mens en milieu. Benieuwd wat wij doen op het gebied van duurzaamheid? Klik dan op onderstaande button en ontdek meer.

TOTAALAANPAK.

DRIE PIJLERS.

ECOLOGISCH.

BMW Group voelt zich verplicht om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen en CO2 emissies te reduceren in de hele waardeketen en tegelijkertijd te voldoen aan alle ecologische richtlijnen. Essentiële aspecten daarvan zijn de bescherming van het milieu, efficiënt gebruik van de beschikbare middelen en als kernelement de doorontwikkeling van recycling.

SOCIAAL.

Als bedrijf en werkgever onderkent BMW Group zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn werknemers en de samenleving. Daarom hecht BMW Group veel belang aan de gezondheid, diversiteit en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Tegelijkertijd is BMW Group zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als wereldspeler.

ECONOMISCH.

BMW Group is zich bewust van zijn economische belang voor de samenleving en baseert zijn bedrijfsvoering op verantwoorde principes en duurzame waardecreatie. Het naleven van de richtlijnen is onze grootste prioriteit – wij beschouwen ze als de basis voor succes op de lange termijn en ze zijn stevig verankerd in onze bedrijfscultuur. Op die manier willen we niet alleen financiële schade, maar vooral ook het verlies van vertrouwen in ons voorkomen – vanaf het begin. Bij mogelijke risico's kijken wij daarom altijd naar de toekomst en de gevolgen voor ons bedrijf.

Hoe zorgt BMW Group voor een reductie van 40 miljoen ton CO2 in 2030?

BMW Group is het eerste automerk dat stuurt op duurzaamheid gedurende de gehéle levensduur van de auto. 

In de levenscyclus kent BMW Group vier fases toe: toelevering, productie, gebruik en circulariteit.

RECHT OP HET DOEL AF.

REALISEREN VAN DOELSTELLINGEN.

FASE 1.

TOELEVERING.

Om tijdens de toeleveringsfase de CO2 uitstoot per voertuig te reduceren met 20%, is het belangrijk dat niet alleen BMW Group duurzaam te werk gaat, maar ook de 12.000 leveranciers waar BMW mee werkt. Daarom werkt BMW Group samen met zijn leveranciers aan de meest duurzame supply chain in de industrie waarbij de impact veel verder gaat dan alleen BMW.

BMW Group eist van zijn batterijcelfa­brikanten dat er voor de productie van batterijen uitsluitend groene stroom wordt gebruikt. Deze eis alleen al zorgt in 2030 voor een CO2-besparing ter grootte van de jaarlijkse uitstoot van de stad München.

Bovendien is er een deal gesloten met Emirates Global Aluminium voor de levering van 43.000 ton aluminium in 2021. Dit aluminium wordt geproduceerd met zonne-energie en dekt bijna de helft van de jaarlijkse behoefte van de lichtme­taalgieterij in de fabriek van Landshut. Tot 2030 wordt hiermee +/- 2,5 miljoen ton CO2 bespaard.

FASE 2.

PRODUCTIE.

In de komende 10 jaar gaat BMW Group 80% minder CO2 uitstoten bij de productie van voertuigen. Sinds 2017 komt de energie van BMW Group fabrieken in Europa van hernieuwbare bronnen. Vanaf 2021 beschikken alle 31 BMW Group fabrieken wereldwijd over ingekochte hernieuwbare stroom en worden alle BMW modellen CO2-neutraal geas­sembleerd.

De resterende CO2-emissie van de productie wereldwijd wordt gecompenseerd met de juiste, hoogwaardige cer­tificaten, die gefaseerd worden afgebouwd. Met als doel: 100% groene energie. Verder wordt er veel geïnvesteerd in energie-efficiëntie. Digitalisering speelt daarbij een grote rol. Denk aan voorspellend onderhoud van robots en door data-analyses voor efficiëntere productie.

BMW-iX-wit-achterkant-fabriek

FASE 3.

GEBRUIK.

De gemiddelde uitstoot met 40% per gereden kilometer verlagen, een flinke CO2-reductie in de gebruiksfase. Hoe? Door vol in te zetten op elektrificatie.

 

Minstens 50% van de wereldwijde BMW Group verkoop is in 2030 volledig elektrisch. De komende 10 jaar brengt BMW Group +/- 10 miljoen volledig elektrische voertuigen op de weg. Het gaat snel, eind 2021 zijn er vijf volledig elektrische modellen in het assortiment en in 2023 wordt het aanbod uitgebreid naar 13 volledig elektrische modellen.

 

Een andere zeer verantwoorde keuze, zijn de plug-in hybrides van BMW. Innovatieve technologieën zorgen voor zo weinig mogelijk uitstoot. Zo worden steden uitgerust met eDrive zones waar BMW plug-in hybride BMW modellen automatisch overschakelen op de elektrische rijmodus. Zo wordt rijden in de steden nog schoner!

FASE 4.

CIRCULARITEIT.

Naast de reductie van CO2 in de supply chain kijkt BMW Group ook naar circulair materiaalgebruik. Materiaalkeuze, samenstelling, ontwerp, productie en recycling van batte­rijcellen zijn belangrijke onderwerpen voor een duurzame materiaalkringloop tijdens de creatie hiervan.

Het kobalt en lithium wordt door BMW Group zelf ingekocht met als doel het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de mijnen. Hiervoor wordt er samengewerkt met BASF en Samsung in het ‘Cobalt for Development’ project.

Elke BMW hoogvoltage-accu wordt wereldwijd ingenomen door BMW Group, deze accu’s worden ingezet in BMW fa­brieken, bijvoorbeeld in Leipzig, voor opslag van energie. Als de accu niet meer werkt wordt deze gerecycled, schaarse grondstoffen uit de accu worden hergebruikt voor de produc­tie van nieuwe accu’s.

Door op grote schaal te hergebruiken, wil BMW Group het gebruik van ‘Virgin Materials’ reduceren en transparantie in recycling creëren.

BMW-mederwerker-stoffen-theelepel-schotel

ONTDEK ONS AANBOD.

ONZE ELEKTRISCHE BMW MODELLEN.